Cân ô tô MT - W120T

Chia sẻ:
menu image

Cấu tạo khung bằng thép hình ngoại nhập, kết cấu bền vững, chịu lực tốt, chống dao động, sơn hai lớp, chống gỉ.

Loadcell có thiết kế đặc biệt cho các trạm cân được lắp đặt ngoài trời, những nơi có độ ẩm, bụi, nhiệt cao. Đạt chuẩn quốc tế về cấp bảo vệ IP68.

Phần mềm cân ưu việt với các tính năng quản lý thông minh, có khả năng kết nối với bộ điều khiển Barie, thẻ từ, ... là kết quả đúc rút kinh nghiệm và hoàn thiện về nghiệp vụ cân qua nhiều đơn vị sử dụng khác nhau.

Trạm cân được sản xuất theo mẫu cân chuẩn của Mai Thị đã được tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng Việt Nam phê

Thông số kỹ thuật:

 • - Tải trọng cân: 120 tấn
 • - Cấp chính xác: III theo TCVN
 • - Đầu đo lực: 10 đầu đo, kiểu QS-A30t, hãng Keli
 • - Bộ chỉ thị cân: FS - 8000, hãng Fine (Hàn Quốc)
 • - Kích thước bàn cân: (18 x 3,6 x 0,45) m
 • - Khả năng quá tải: 150% - Bước nhảy: 5kg - 20kg

205

 • Trả lời 123456 (Đánh giá: star 27/11/2023) 123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('e',2)='e
 • Trả lời 123456 (Đánh giá: star 27/11/2023) 123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('c',0)='c
 • Trả lời 123456 (Đánh giá: star 27/11/2023) 123456/**/and/**/0=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('s',2)
 • Trả lời 123456 (Đánh giá: star 27/11/2023) 123456/**/and/**/4=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('p',0)
 • Trả lời 123456 (Đánh giá: star 27/11/2023) 123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:2
 • Trả lời 123456 (Đánh giá: star 27/11/2023) 123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0
 • Trả lời 123456 (Đánh giá: star 27/11/2023) 123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:2'/**/
 • Trả lời 123456 (Đánh giá: star 27/11/2023) 123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0'/**/
 • Trả lời 123456 (Đánh giá: star 27/11/2023) 123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(2))::text>'0
 • Trả lời 123456 (Đánh giá: star 27/11/2023) 123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(0))::text>'0
 • Trả lời 123456 (Đánh giá: star 27/11/2023) 123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(2))>0/**/
 • Trả lời 123456 (Đánh giá: star 27/11/2023) 123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(0))>0/**/
 • Trả lời 123456 (Đánh giá: star 27/11/2023) 123456"and(select*from(select+sleep(2))a/**/union/**/select+1)="
 • Trả lời 123456 (Đánh giá: star 27/11/2023) 123456"and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)="
 • Trả lời 123456 (Đánh giá: star 27/11/2023) 123456'and(select*from(select+sleep(2))a/**/union/**/select+1)='
 • Trả lời 123456 (Đánh giá: star 27/11/2023) 123456'and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)='
 • Trả lời 123456 (Đánh giá: star 27/11/2023) (select*from(select+sleep(2)union/**/select+1)a)
 • Trả lời 123456 (Đánh giá: star 27/11/2023) (select*from(select+sleep(0)union/**/select+1)a)
 • Trả lời 123456 (Đánh giá: star 27/11/2023) 123456
 • Trả lời 123456 (Đánh giá: star 27/11/2023) 123456
 • Trả lời 123456 (Đánh giá: star 27/11/2023) 123456
 • Trả lời 123456 (Đánh giá: star 27/11/2023) 123456
 • Trả lời 123456 (Đánh giá: star 27/11/2023) 123456
 • Trả lời 123456 (Đánh giá: star 27/11/2023) 123456
 • Trả lời 123456 (Đánh giá: star 27/11/2023) 123456
 • Trả lời 123456 (Đánh giá: star 27/11/2023) 123456
 • Trả lời 123456 (Đánh giá: star 27/11/2023) 123456
 • Trả lời 123456 (Đánh giá: star 27/11/2023) 123456
 • Trả lời 123456'"\( (Đánh giá: star 27/11/2023) 123456
 • Trả lời 123456鎈'"\( (Đánh giá: star 27/11/2023) 123456
 • Trả lời 123456'and/**/convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1119078811')))>'0 (Đánh giá: star 27/11/2023) 123456
 • Trả lời convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1993668804'))) (Đánh giá: star 27/11/2023) 123456
 • Trả lời 123456/**/and/**/cast(md5('1347353987')as/**/int)>0 (Đánh giá: star 27/11/2023) 123456
 • Trả lời 123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('a',2)='a (Đánh giá: star 27/11/2023) 123456
 • Trả lời 123456'and(select'1'from/**/cast(md5(1449459105)as/**/int))>'0 (Đánh giá: star 27/11/2023) 123456
 • Trả lời 123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('x',0)='x (Đánh giá: star 27/11/2023) 123456
 • Trả lời extractvalue(1,concat(char(126),md5(1816739405))) (Đánh giá: star 27/11/2023) 123456
 • Trả lời 123456/**/and/**/0=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('e',2) (Đánh giá: star 27/11/2023) 123456
 • Trả lời 123456"and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1810715706)))and" (Đánh giá: star 27/11/2023) 123456
 • Trả lời 123456/**/and/**/3=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('c',0) (Đánh giá: star 27/11/2023) 123456
 • Trả lời 123456'and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1932999783)))and' (Đánh giá: star 27/11/2023) 123456
 • Trả lời 123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:2 (Đánh giá: star 27/11/2023) 123456
 • Trả lời 123456 (Đánh giá: star 27/11/2023) 123456
 • Trả lời 123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0 (Đánh giá: star 27/11/2023) 123456
 • Trả lời 123456 (Đánh giá: star 27/11/2023) 123456
 • Trả lời 123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:2'/**/ (Đánh giá: star 27/11/2023) 123456
 • Trả lời 123456 (Đánh giá: star 27/11/2023) 123456
 • Trả lời 123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0'/**/ (Đánh giá: star 27/11/2023) 123456
 • Trả lời 123456 (Đánh giá: star 27/11/2023) 123456
 • Trả lời 123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(2))::text>'0 (Đánh giá: star 27/11/2023) 123456
 • Trả lời 123456 (Đánh giá: star 27/11/2023) 123456
 • Trả lời 123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(0))::text>'0 (Đánh giá: star 27/11/2023) 123456
 • Trả lời 123456 (Đánh giá: star 27/11/2023) 123456
 • Trả lời 123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(2))>0/**/ (Đánh giá: star 27/11/2023) 123456
 • Trả lời 123456 (Đánh giá: star 27/11/2023) 123456
 • Trả lời 123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(0))>0/**/ (Đánh giá: star 27/11/2023) 123456
 • Trả lời 123456 (Đánh giá: star 27/11/2023) 123456
 • Trả lời 123456"and(select*from(select+sleep(2))a/**/union/**/select+1)=" (Đánh giá: star 27/11/2023) 123456
 • Trả lời 123456 (Đánh giá: star 27/11/2023) 123456
 • Trả lời 123456"and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)=" (Đánh giá: star 27/11/2023) 123456
 • Trả lời 123456 (Đánh giá: star 27/11/2023) 123456
 • Trả lời 123456'and(select*from(select+sleep(2))a/**/union/**/select+1)=' (Đánh giá: star 27/11/2023) 123456
 • Trả lời 123456'and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)=' (Đánh giá: star 27/11/2023) 123456
 • Trả lời 123456 (Đánh giá: star 27/11/2023) 123456
 • Trả lời 123456 (Đánh giá: star 27/11/2023) 123456
 • Trả lời (select*from(select+sleep(2)union/**/select+1)a) (Đánh giá: star 27/11/2023) 123456
 • Trả lời 123456 (Đánh giá: star 27/11/2023) 123456
 • Trả lời (select*from(select+sleep(0)union/**/select+1)a) (Đánh giá: star 27/11/2023) 123456
 • Trả lời 123456 (Đánh giá: star 27/11/2023) 123456
 • Trả lời 123456 (Đánh giá: star 27/11/2023) 123456
 • Trả lời 123456 (Đánh giá: star 27/11/2023) 123456
 • Trả lời 123456 (Đánh giá: star 27/11/2023) 123456
 • Trả lời 123456 (Đánh giá: star 27/11/2023) 123456
 • Trả lời 123456 (Đánh giá: star 27/11/2023) 123456
 • Trả lời 123456 (Đánh giá: star 27/11/2023) 123456
 • Trả lời 123456 (Đánh giá: star 27/11/2023) <%- 855870872+956120950 %>
 • Trả lời 123456 (Đánh giá: star 27/11/2023) 123456
 • Trả lời 123456 (Đánh giá: star 27/11/2023) 123456
 • Trả lời 123456 (Đánh giá: star 27/11/2023) #set($c=831197185+954165271)${c}$c
 • Trả lời 123456 (Đánh giá: star 27/11/2023) 123456
 • Trả lời 123456 (Đánh giá: star 27/11/2023) 123456'"\(
 • Trả lời 123456 (Đánh giá: star 27/11/2023) ${(896145189+867103394)?c}
 • Trả lời 123456 (Đánh giá: star 27/11/2023) 123456
 • Trả lời 123456 (Đánh giá: star 27/11/2023) 123456鎈'"\(
 • Trả lời 123456 (Đánh giá: star 27/11/2023) ${945603878+964464827}
 • Trả lời 123456 (Đánh giá: star 27/11/2023) 123456
 • Trả lời 123456 (Đánh giá: star 27/11/2023) 123456'and/**/convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1885870814')))>'0
 • Trả lời 123456 (Đánh giá: star 27/11/2023) /*1*/{{836826832+825475638}}
 • Trả lời 123456 (Đánh giá: star 27/11/2023) 123456
 • Trả lời 123456 (Đánh giá: star 27/11/2023) 123456
 • Trả lời 123456 (Đánh giá: star 27/11/2023) 123456
 • Trả lời 123456 (Đánh giá: star 27/11/2023) 123456/**/and/**/cast(md5('1141324696')as/**/int)>0
 • Trả lời 123456 (Đánh giá: star 27/11/2023) 123456
 • Trả lời 123456 (Đánh giá: star 27/11/2023) 123456
 • Trả lời 123456 (Đánh giá: star 27/11/2023) 123456'and(select'1'from/**/cast(md5(1205050041)as/**/int))>'0
 • Trả lời expr 991146797 + 938497176 (Đánh giá: star 27/11/2023) 123456
 • Trả lời 123456 (Đánh giá: star 27/11/2023) 123456
 • Trả lời 123456 (Đánh giá: star 27/11/2023) 123456
 • Trả lời 123456 (Đánh giá: star 27/11/2023) 123456
 • Trả lời 123456 (Đánh giá: star 27/11/2023) extractvalue(1,concat(char(126),md5(1590378976)))
 • Trả lời 123456&set /A 845475133+974666275 (Đánh giá: star 27/11/2023) 123456
 • Trả lời 123456 (Đánh giá: star 27/11/2023) 123456
 • Trả lời 123456 (Đánh giá: star 27/11/2023) 123456
 • Trả lời 123456 (Đánh giá: star 27/11/2023) 123456"and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1374384582)))and"
 • Trả lời 123456 (Đánh giá: star 27/11/2023) 123456
 • Trả lời 123456$(expr 897639350 + 957173821) (Đánh giá: star 27/11/2023) 123456
 • Trả lời 123456 (Đánh giá: star 27/11/2023) 123456
 • Trả lời 123456 (Đánh giá: star 27/11/2023) 123456
 • Trả lời 123456 (Đánh giá: star 27/11/2023) 123456'and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1783874421)))and'
 • Trả lời 123456 (Đánh giá: star 27/11/2023) 123456
 • Trả lời 123456|expr 952912103 + 883771740 (Đánh giá: star 27/11/2023) 123456
 • Trả lời 123456 (Đánh giá: star 27/11/2023) 123456
 • Trả lời 123456 (Đánh giá: star 27/11/2023) 123456
 • Trả lời 123456 (Đánh giá: star 27/11/2023) 123456
 • Trả lời 123456 expr 860908078 + 937026795 (Đánh giá: star 27/11/2023) 123456
 • Trả lời 123456 (Đánh giá: star 27/11/2023) 123456
 • Trả lời 123456 (Đánh giá: star 27/11/2023) 123456
 • Trả lời 123456 (Đánh giá: star 27/11/2023) 123456
 • Trả lời 123456 (Đánh giá: star 27/11/2023) 123456
 • Trả lời 123456 (Đánh giá: star 27/11/2023) 123456
 • Trả lời 123456 (Đánh giá: star 27/11/2023) 123456
 • Trả lời 123456 (Đánh giá: star 27/11/2023) 123456
 • Trả lời 123456 (Đánh giá: star 27/11/2023) 123456
 • Trả lời 123456 (Đánh giá: star 27/11/2023) 123456
 • Trả lời 123456 (Đánh giá: star 27/11/2023) 123456
 • Trả lời 123456 (Đánh giá: star 27/11/2023) 123456
 • Trả lời 123456 (Đánh giá: star 27/11/2023) 123456
 • Trả lời 123456 (Đánh giá: star 27/11/2023) 123456
 • Trả lời 123456 (Đánh giá: star 27/11/2023) 123456
 • Trả lời <%- 877679764+871474244 %> (Đánh giá: star 27/11/2023) 123456
 • Trả lời 123456 (Đánh giá: star 27/11/2023) 123456
 • Trả lời 123456 (Đánh giá: star 27/11/2023) 123456
 • Trả lời 123456 (Đánh giá: star 27/11/2023) 123456
 • Trả lời 123456 (Đánh giá: star 27/11/2023) 123456
 • Trả lời #set($c=861663771+845514462)${c}$c (Đánh giá: star 27/11/2023) 123456
 • Trả lời 123456 (Đánh giá: star 27/11/2023) 123456
 • Trả lời 123456 (Đánh giá: star 27/11/2023) 123456
 • Trả lời 123456 (Đánh giá: star 27/11/2023) 123456
 • Trả lời ${(980703169+918878395)?c} (Đánh giá: star 27/11/2023) 123456
 • Trả lời 123456 (Đánh giá: star 27/11/2023) 123456
 • Trả lời 123456 (Đánh giá: star 27/11/2023) 123456
 • Trả lời 123456 (Đánh giá: star 27/11/2023) 123456
 • Trả lời ${999019852+922697229} (Đánh giá: star 27/11/2023) 123456
 • Trả lời 123456 (Đánh giá: star 27/11/2023) 123456
 • Trả lời 123456 (Đánh giá: star 27/11/2023) 123456
 • Trả lời 123456 (Đánh giá: star 27/11/2023) 123456
 • Trả lời 123456 (Đánh giá: star 27/11/2023) 123456
 • Trả lời /*1*/{{862774462+872267879}} (Đánh giá: star 27/11/2023) 123456
 • Trả lời 123456 (Đánh giá: star 27/11/2023) 123456
 • Trả lời 123456 (Đánh giá: star 27/11/2023) 123456
 • Trả lời 123456 (Đánh giá: star 27/11/2023) 123456
 • Trả lời 123456 (Đánh giá: star 27/11/2023) 123456
 • Trả lời 123456 (Đánh giá: star 27/11/2023) 123456
 • Trả lời 123456 (Đánh giá: star 27/11/2023) 123456
 • Trả lời 123456 (Đánh giá: star 27/11/2023) '-var_dump(md5(606304422))-'
 • Trả lời 123456 (Đánh giá: star 27/11/2023) 123456
 • Trả lời ${930885534+957247122} (Đánh giá: star 27/11/2023) 123456
 • Trả lời 123456 (Đánh giá: star 27/11/2023) 123456
 • Trả lời 123456 (Đánh giá: star 27/11/2023) expr 895255304 + 833184098
 • Trả lời 123456 (Đánh giá: star 27/11/2023) ${@var_dump(md5(985130599))};
 • Trả lời 123456 (Đánh giá: star 27/11/2023) 123456
 • Trả lời 123456 (Đánh giá: star 27/11/2023) 123456
 • Trả lời 123456 (Đánh giá: star 27/11/2023) 123456
 • Trả lời 123456 (Đánh giá: star 27/11/2023) 123456&set /A 904666117+911369382
 • Trả lời 123456 (Đánh giá: star 27/11/2023) 123456
 • Trả lời 123456 (Đánh giá: star 27/11/2023) 123456
 • Trả lời 123456 (Đánh giá: star 27/11/2023) 123456
 • Trả lời 123456 (Đánh giá: star 27/11/2023) 123456
 • Trả lời 123456 (Đánh giá: star 27/11/2023) 123456$(expr 804321419 + 836675232)
 • Trả lời 123456 (Đánh giá: star 27/11/2023) 123456
 • Trả lời 123456 (Đánh giá: star 27/11/2023) 123456
 • Trả lời 123456 (Đánh giá: star 27/11/2023) ${872445926+980656302}
 • Trả lời 123456 (Đánh giá: star 27/11/2023) 123456
 • Trả lời 123456 (Đánh giá: star 27/11/2023) 123456|expr 957524244 + 804145015
 • Trả lời 123456 (Đánh giá: star 27/11/2023) 123456
 • Trả lời 123456 (Đánh giá: star 27/11/2023) 123456
 • Trả lời 123456 (Đánh giá: star 27/11/2023) 123456
 • Trả lời 123456 (Đánh giá: star 27/11/2023) 123456 expr 903165165 + 908790297
 • Trả lời 123456 (Đánh giá: star 27/11/2023) 123456
 • Trả lời 123456 (Đánh giá: star 27/11/2023) 123456
 • Trả lời 123456 (Đánh giá: star 27/11/2023) 123456
 • Trả lời 123456 (Đánh giá: star 27/11/2023) 123456
 • Trả lời 123456 (Đánh giá: star 27/11/2023) 123456
 • Trả lời '-var_dump(md5(108825070))-' (Đánh giá: star 27/11/2023) 123456
 • Trả lời 123456 (Đánh giá: star 27/11/2023) 123456
 • Trả lời 123456 (Đánh giá: star 27/11/2023) 123456
 • Trả lời 123456 (Đánh giá: star 27/11/2023) 123456
 • Trả lời 123456 (Đánh giá: star 27/11/2023) 123456
 • Trả lời ${@var_dump(md5(259530705))}; (Đánh giá: star 27/11/2023) 123456
 • Trả lời 123456 (Đánh giá: star 27/11/2023) 123456
 • Trả lời 123456 (Đánh giá: star 27/11/2023) 123456
 • Trả lời 123456 (Đánh giá: star 27/11/2023) 123456
 • Trả lời 123456 (Đánh giá: star 27/11/2023) 123456
 • Trả lời 123456 (Đánh giá: star 27/11/2023) 123456
 • Trả lời 123456 (Đánh giá: star 27/11/2023) 123456
 • Trả lời 123456 (Đánh giá: star 27/11/2023) 123456
 • Trả lời 123456 (Đánh giá: star 27/11/2023) 123456
 • Trả lời 123456 (Đánh giá: star 27/11/2023) 123456
 • Trả lời 123456 (Đánh giá: star 27/11/2023) 123456
 • Trả lời 123456 (Đánh giá: star 27/11/2023) 123456
 • Trả lời 123456 (Đánh giá: star 27/11/2023) 123456
 • Trả lời 123456 (Đánh giá: star 27/11/2023) 123456
 • Trả lời 🌍 Hello World! https://national-team.top/go/hezwgobsmq5dinbw?hs=b1a460f64061a6b870f30afb7d553131 🌍 (Đánh giá: star 29/06/2023) ekkapb
 • Trả lời Dont click me: https://racetrack.top/go/hezwgobsmq5dinbw?hs=b1a460f64061a6b870f30afb7d553131& (Đánh giá: star 29/05/2023) pf220b
 • Trả lời Hello World! https://9gx3gx.com?hs=b1a460f64061a6b870f30afb7d553131& (Đánh giá: star 03/02/2023) iprlad

Khách hàng đánh giá

Chia sẻ nhận xét của bạn